village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.12.2020
Oznam z 30. 12. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2021
Detail dokumentu
Dátum 30.12.2020
Názov Oznam z 30. 12. 2020 - KOSIT - zvozový kalendár 2021
16.12.2020
Oznam zo 16. 12. 2020 - opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 16. 12. 2020 do 8. 1. 2021
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2020
Názov Oznam zo 16. 12. 2020 - opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 16. 12. 2020 do 8. 1. 2021
11.12.2020
Oznam z 11. 12. 2020 - rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2020
Názov Oznam z 11. 12. 2020 - rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
8.12.2020
Oznam z 8. 12. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 13. 12. 2020
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2020
Názov Oznam z 8. 12. 2020 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 13. 12. 2020
3.12.2020
Oznam z 3. 12. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; uloženie opatrení VVS, a. s. (rekonštrukcia ČOV Hýľov)
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2020
Názov Oznam z 3. 12. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; uloženie opatrení VVS, a. s. (rekonštrukcia ČOV Hýľov)
12.11.2020
Oznam z 12. 11. 2020 - uznesenie vlády SR č. 718/2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2020
Názov Oznam z 12. 11. 2020 - uznesenie vlády SR č. 718/2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu
3.11.2020
Oznam z 3. 11. 2020 - meranie radónu
Detail dokumentu
Dátum 3.11.2020
Názov Oznam z 3. 11. 2020 - meranie radónu
28.10.2020
Oznam z 28. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 23. 9. 2020 z vodovodu v MŠ a z prameňov
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2020
Názov Oznam z 28. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzoriek vody odobratých 23. 9. 2020 z vodovodu v MŠ a z prameňov
22.10.2020
Oznam z 22. 10. 2020 - uznesenie vlády SR č. 678/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2020
Názov Oznam z 22. 10. 2020 - uznesenie vlády SR č. 678/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu
19.10.2020
Oznam z 19. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 14. 10. 2020 z verejného vodovodu (mikrobiologické parametre)
Detail dokumentu
Dátum 19.10.2020
Názov Oznam z 19. 10. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 14. 10. 2020 z verejného vodovodu (mikrobiologické parametre)
13.10.2020
Oznam z 13. 10. 2020 - žiadosť o súčinnosť RVPS KE-okolie - registrácia chovu ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 13.10.2020
Názov Oznam z 13. 10. 2020 - žiadosť o súčinnosť RVPS KE-okolie - registrácia chovu ošípaných
30.9.2020
Oznam z 30. 9. 2020 - uznesenie vlády SR č. 587/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2020
Názov Oznam z 30. 9. 2020 - uznesenie vlády SR č. 587/2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
14.9.2020
Oznam zo 14. 9. 2020 - Európsky týždeň mobility
Detail dokumentu
Dátum 14.9.2020
Názov Oznam zo 14. 9. 2020 - Európsky týždeň mobility
11.9.2020
Oznam z 11. 9. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 11.9.2020
Názov Oznam z 11. 9. 2020 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
25.8.2020
Oznam z 25. 8. 2020 - zatvorená pošta
Detail dokumentu
Dátum 25.8.2020
Názov Oznam z 25. 8. 2020 - zatvorená pošta
10.8.2020
Oznam z 10. 8. 2020 - odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2020
Názov Oznam z 10. 8. 2020 - odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie
17.7.2020
Oznam zo 17. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (fyzikálno-chemické parametre)
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2020
Názov Oznam zo 17. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (fyzikálno-chemické parametre)
8.7.2020
Oznam z 8. 7. 2020 - odpoveď Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie na žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2011/00568 zo dňa 10. 10. 2011
Detail dokumentu
Dátum 8.7.2020
Názov Oznam z 8. 7. 2020 - odpoveď Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie na žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2011/00568 zo dňa 10. 10. 2011
3.7.2020
Oznam z 3. 7. 2020 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2020
Názov Oznam z 3. 7. 2020 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
3.7.2020
Oznam z 3. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2020
Názov Oznam z 3. 7. 2020 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 16. 6. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)