village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Oznamy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.7.2021
Oznam z 15. 7. 2021 - certifikát Natur-pack, 2020
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2021
Názov Oznam z 15. 7. 2021 - certifikát Natur-pack, 2020
15.6.2021
Oznam z 15. 6. 2021 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2021
Názov Oznam z 15. 6. 2021 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
15.6.2021
Oznam z 15. 6. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 27. 5. 2021 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2021
Názov Oznam z 15. 6. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 27. 5. 2021 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické parametre)
13.4.2021
Oznam z 13. 4. 2021 - sčítanie obyvateľstva - seniori
Detail dokumentu
Dátum 13.4.2021
Názov Oznam z 13. 4. 2021 - sčítanie obyvateľstva - seniori
31.3.2021
Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 176/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2021
Názov Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 176/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021
31.3.2021
Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 173/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Detail dokumentu
Dátum 31.3.2021
Názov Oznam z 31. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 173/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
30.3.2021
Oznam z 30. 3. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2021
Názov Oznam z 30. 3. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
26.3.2021
Oznam z 26. 3. 2021 - orálna vakcinácia líšok proti besnote
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2021
Názov Oznam z 26. 3. 2021 - orálna vakcinácia líšok proti besnote
18.3.2021
Oznam z 18. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 160/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2021
Názov Oznam z 18. 3. 2021 - uznesenie vlády SR č. 160/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
26.2.2021
Oznam z 26. 2. 2021 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 1. 3. 2021
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2021
Názov Oznam z 26. 2. 2021 - zmeny cestovného poriadku Eurobus, a.s. od 1. 3. 2021
26.2.2021
Oznam z 26. 2. 2021 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2021
Názov Oznam z 26. 2. 2021 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
26.2.2021
Výzva z 26. 2. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2021
Názov Výzva z 26. 2. 2021 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
26.2.2021
Oznam z 26. 2. 2021 - poverenie spoločnosti PIKOLO, s.r.o. spoločnosťou VSD, a.s. na výkon práv držiteľa povolenia
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2021
Názov Oznam z 26. 2. 2021 - poverenie spoločnosti PIKOLO, s.r.o. spoločnosťou VSD, a.s. na výkon práv držiteľa povolenia
23.2.2021
Oznam z 23. 2. 2021 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2021
Názov Oznam z 23. 2. 2021 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
16.2.2021
Oznam zo 16. 2. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2021
Názov Oznam zo 16. 2. 2021 - rozhodnutie OSŽP Okresného úradu Košice - okolie; súhlas na výrub drevín
27.1.2021
Oznam z 27. 1. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 27.1.2021
Názov Oznam z 27. 1. 2021 - o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
26.1.2021
Oznam z 26. 1. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické, fyzikálno-chemické parametre)
Detail dokumentu
Dátum 26.1.2021
Názov Oznam z 26. 1. 2021 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 7. 12. 2020 z verejného vodovodu v MŠ (mikrobiologické, fyzikálno-chemické parametre)
22.1.2021
Oznam z 22. 1. 2021 - mimoriadny cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 25. 1. 2021
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2021
Názov Oznam z 22. 1. 2021 - mimoriadny cestovný poriadok Eurobus, a.s. od 25. 1. 2021
11.1.2021
Oznam z 11. 1. 2021 - Africký mor ošípaných
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2021
Názov Oznam z 11. 1. 2021 - Africký mor ošípaných
30.12.2020
Oznam z 30. 12. 2020 - uznesenie vlády SR č. 807/2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu
Detail dokumentu
Dátum 30.12.2020
Názov Oznam z 30. 12. 2020 - uznesenie vlády SR č. 807/2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu