village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Hlavný kontrolór

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.2.2023
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2023
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
28.11.2022
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1-6/2023
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2022
Názov PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1-6/2023
1.6.2022
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 7-12/2022
Detail dokumentu
Dátum 1.6.2022
Názov NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 7-12/2022
27.9.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2022
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2022
3.6.2021
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2021
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2020
17.5.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2021
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2021
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2021
25.2.2021
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2021
Názov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2020
21.12.2020
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Detail dokumentu
Dátum 21.12.2020
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
19.11.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2021
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2020
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2021
14.9.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 09-12/2020
Detail dokumentu
Dátum 14.9.2020
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 09-12/2020
15.6.2020
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2020
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2019
28.2.2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2020
Názov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2019
14.1.2020
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Detail dokumentu
Dátum 14.1.2020
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
25.11.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-08/2020
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2019
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-08/2020
17.6.2019
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 17.6.2019
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2018
3.6.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2019
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2019
20.2.2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2018
15.12.2018
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2018
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
19.11.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2019
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2018
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2019
6.6.2018
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2018
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2017