village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Cenník služieb

SADZOBNÍK CIEN SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH OBCOU HÝĽOV

Poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase:

za jeden oznam: 3 €

Od poplatku oslobodení miestni obyvatelia a miestne organizácie s výnimkou kampane.

 

Poplatky za prenájom miestností obecného úradu:

Prenájom sály kultúrneho domu, kuchyne, malej sály (vrátane médií)

 

a) Rodinné akcie (svadby, oslavy a iné), diskotéky, zábavy 

Miestnosti

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu

30€/deň

40€/deň

Kuchyňa + malá sála

25€/deň

35€/deň

Malá sála

20€/deň

30€/deň

 

b) Predajné akcie, prezentácie

Miestnosti

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu

30 €/deň

40 €/deň

Kuchyňa + malá sála

15 €/deň

20 €/deň

Malá sála

20 €/deň

30 €/deň

 

c) Kar

Miestnosti

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu, kuchyňa + malá sála

10€/deň

20€/deň

 

Uvedená cena zahŕňa prenájom daných priestorov v deň konania akcie, deň pred a deň po akcii. Každý ďalší začatý deň je príplatok 10 €.

 

Poznámky:

Odovzdávanie kľúčov, priestorov a inventáru je nasledujúci pracovný deň po ukončení akcie do 12:00 hod.

Odovzdávanie vyčistených obrusov do 5 pracovných dní.

Prípadné rozbitné:      2 € / 1 ks

 

Poplatok za kopírovacie služby:

Kopírovanie strany A4 jednostranne 0,10 €/kus

Kopírovanie strany A4 obojstranne   0,20 €/kus

 

Odpadové nádoby:

Hliníková odpadová nádoba 110 l      29 €

 

Poplatky za prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na dobu 15 rokov (v zmysle VZD č. 1/2013):

a) jednohrob

30 €

b) dvojhrob zvislý

40 €

c) dvojhrob (vedľa seba)

50 €

d) detský hrob

16 €

e) urnový hrob

20 €