village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
15.1.2019
Zmluva z 15. 1. 2019 - o združenej dodávke elektriny, VSE
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 15. 1. 2019 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Predmet Zmluva z 15. 1. 2019 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Dátum zverejnenia 15.1.2019
10.1.2019
Dodatok 6 z 10. 01. 2019 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok 6 z 10. 01. 2019 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Predmet Dodatok 6 z 10. 01. 2019 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Dátum zverejnenia 10.1.2019
5.11.2018
Zmluva z 5. 11. 2018 - predaj pozemku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 5. 11. 2018 - predaj pozemku
Predmet Zmluva z 5. 11. 2018 - predaj pozemku
Dátum zverejnenia 5.11.2018
5.10.2018
Zmluva z 5. 10. 2018 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 5. 10. 2018 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zmluva z 5. 10. 2018 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Dátum zverejnenia 5.10.2018
3.10.2018
Zmluva z 3. 10. 2018 - kúpa pozemkov na rozšírenie cintorína
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 3. 10. 2018 - kúpa pozemkov na rozšírenie cintorína
Predmet Zmluva z 3. 10. 2018 - kúpa pozemkov na rozšírenie cintorína
Dátum zverejnenia 3.10.2018
2.10.2018
Zmluva z 2. 10. 2018 - dotácia pre farnosť Hýľov na zhotovenie obetného stola
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 2. 10. 2018 - dotácia pre farnosť Hýľov na zhotovenie obetného stola
Predmet Zmluva z 2. 10. 2018 - dotácia pre farnosť Hýľov na zhotovenie obetného stola
Dátum zverejnenia 2.10.2018
18.9.2018
Zmluva z 18. 9. 2018 s VSD o zriadeni vecneho bremena
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 18. 9. 2018 s VSD o zriadeni vecneho bremena
Predmet Zmluva z 18. 9. 2018 s VSD o zriadeni vecneho bremena
Dátum zverejnenia 18.9.2018
27.7.2018
Zmluva z 27. 7. 2018 o verejnej produkcii skupiny Senzus
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 27. 7. 2018 o verejnej produkcii skupiny Senzus
Predmet Zmluva z 27. 7. 2018 o verejnej produkcii skupiny Senzus
Dátum zverejnenia 27.7.2018
15.6.2018
Zmluva z 15. 6. 2018 o poskytovaní poradenských služieb s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 15. 6. 2018 o poskytovaní poradenských služieb s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
Predmet Zmluva z 15. 6. 2018 o poskytovaní poradenských služieb s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
Dátum zverejnenia 15.6.2018
27.3.2018
Kúpna zmluva z 27. 3. 2018 - obec predáva pozemok, kupujúcim je firma Durchmont
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva z 27. 3. 2018 - obec predáva pozemok, kupujúcim je firma Durchmont
Predmet Kúpna zmluva z 27. 3. 2018 - obec predáva pozemok, kupujúcim je firma Durchmont
Dátum zverejnenia 27.3.2018
13.3.2018
Zmluva z 13. 3. 2018 o poskytovaní služieb s MAPA Slovakia digital, s. r. o
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 13. 3. 2018 o poskytovaní služieb s MAPA Slovakia digital, s. r. o
Predmet Zmluva z 13. 3. 2018 o poskytovaní služieb s MAPA Slovakia digital, s. r. o
Dátum zverejnenia 13.3.2018
12.3.2018
Dodatok č. 1 z 12. 3. 2018 k zmluve z 22. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 z 12. 3. 2018 k zmluve z 22. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Predmet Dodatok č. 1 z 12. 3. 2018 k zmluve z 22. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Dátum zverejnenia 12.3.2018
9.3.2018
Zmluva z marca 2018 o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností vrátane zoznamu osôb, ktoré ju podpísali
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z marca 2018 o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností vrátane zoznamu osôb, ktoré ju podpísali
Predmet Zmluva z marca 2018 o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností vrátane zoznamu osôb, ktoré ju podpísali
Dátum zverejnenia 9.3.2018
16.2.2018
Zmluva z 16. 2. 2018 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 16. 2. 2018 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Predmet Zmluva z 16. 2. 2018 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Dátum zverejnenia 16.2.2018
30.1.2018
Zmluva z 30. 1. 2018 o zriadení vecného bremena, VVS
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 1. 2018 o zriadení vecného bremena, VVS
Predmet Zmluva z 30. 1. 2018 o zriadení vecného bremena, VVS
Dátum zverejnenia 30.1.2018
30.1.2018
Zmluva z 30. 1. 2018 a dodatok z 13. 3. 2018 o zriadení vecného bremena
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 1. 2018 a dodatok z 13. 3. 2018 o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva z 30. 1. 2018 a dodatok z 13. 3. 2018 o zriadení vecného bremena
Dátum zverejnenia 30.1.2018
8.1.2018
Zmluva č. 01-12 2017 o dodávke vody z verejného vodovodu
Jozef Rudňanský
Detail zmluvy Zmluva č. 01-12 2017
Číslo Zmluva č. 01-12 2017
Zmluvná strana 2 Jozef Rudňanský
Názov Zmluva č. 01-12 2017 o dodávke vody z verejného vodovodu
Predmet Zmluva č. 01-12 2017 o dodávke vody z verejného vodovodu
Dátum uzavretia 8.1.2018
Dátum zverejnenia 8.1.2018
Dátum účinnosti 9.1.2018
11.12.2017
Zmluva z 11. 12. 2017 o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Energie2, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 11. 12. 2017 o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Energie2, a.s.
Predmet Zmluva z 11. 12. 2017 o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Energie2, a.s.
Dátum zverejnenia 11.12.2017
10.12.2017
Zmluva z 10. 12. 2017 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, S. Bernát
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 10. 12. 2017 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, S. Bernát
Predmet Zmluva z 10. 12. 2017 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, S. Bernát
Dátum zverejnenia 10.12.2017
23.11.2017
Zmluva z 23. 11. 2017 o dodávke plynu, SPP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 23. 11. 2017 o dodávke plynu, SPP
Predmet Zmluva z 23. 11. 2017 o dodávke plynu, SPP
Dátum zverejnenia 23.11.2017