village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.2.2024
Návrh rozpočtu 2024 -2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Návrh rozpočtu 2024 -2026
19.2.2024
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
15.2.2024
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 20.2.2024
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
18.1.2024
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
29.12.2023
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE HÝĽOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.12.2023
Názov ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE HÝĽOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA
14.12.2023
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 42/2023 - poplatok za vodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2023
Názov Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Hýľov č. 42/2023 - poplatok za vodu
14.12.2023
ROZHODNUTIE OU-KS-OSZP-2023/015058-006
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2023
Dátum zvesenia 29.12.2023
Názov ROZHODNUTIE OU-KS-OSZP-2023/015058-006
29.11.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
29.11.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
8.11.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Dátum zvesenia 23.11.2023
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí vodoprávneho konania
7.11.2023
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 12.11.2023
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
6.11.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2025 - záverečné stanovisko
16.10.2023
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Zlatá Idka - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Zlatá Idka - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
13.10.2023
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2023
Názov Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
21.8.2023
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Dátum zvesenia 5.9.2023
Názov Stavebné povolenie - verejná vyhláška
16.8.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Vodíková stratégia Košického kraja
16.8.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030
13.6.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 13.7.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
7.6.2023
Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005.
7.6.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – oznámenia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Dátum zvesenia 23.6.2023
Názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – oznámenia o strategickom dokumente
Popis Do dokumentu je možné nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005.