village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Hlavný kontrolór

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
3.6.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.6.2019
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2019
20.2.2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hýľov za rok 2018
15.12.2018
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2018
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
19.11.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2019
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2018
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2019
6.6.2018
Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2018
Názov Stanovisko k záverečnému účtu obce Hýľov za rok 2017
1.6.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2018
Detail dokumentu
Dátum 1.6.2018
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 07-12/2018
14.12.2017
Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2017
Názov Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
1.12.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2018
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2017
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 01-06/2018