village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Uznesenia, nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.11.2015
VZN č 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2015
Názov VZN č 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
20.3.2014
VZN č. 1/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 20.3.2014
Názov VZN č. 1/2014 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Hýľov
15.12.2013
VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2013
Názov VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
27.6.2013
VZN č. 4/2013 o určení školského obvodu
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2013
Názov VZN č. 4/2013 o určení školského obvodu
1.5.2013
doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
Detail dokumentu
Dátum 1.5.2013
Názov doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
16.4.2013
VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
Detail dokumentu
Dátum 16.4.2013
Názov VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
15.12.2012
VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2012
Názov VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
15.12.2012
VZN č. 2/2012, dodatok 1 - o stanovení ceny za dodávku pitnej vody a vodného na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2012
Názov VZN č. 2/2012, dodatok 1 - o stanovení ceny za dodávku pitnej vody a vodného na území obce Hýľov
1.11.2012
VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
Detail dokumentu
Dátum 1.11.2012
Názov VZN č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
9.5.2012
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2012
Názov Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
15.2.2011
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 15.2.2011
Názov Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Hýľov
29.1.2011
uznesenie OZ č. 4/2011: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Hýľove
Detail dokumentu
Dátum 29.1.2011
Názov uznesenie OZ č. 4/2011: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Hýľove
7.7.2010
VZN 2/2010 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 7.7.2010
Názov VZN 2/2010 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
1.12.2009
VZN č. 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce Hýľov s premietnutím Zmien a doplnkov č.1
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2009
Názov VZN č. 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce Hýľov s premietnutím Zmien a doplnkov č.1
30.11.2009
Uznesenia č. 35/2009 - 39/2009 z 8. zasadnutia OZ v Hýľove
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2009
Názov Uznesenia č. 35/2009 - 39/2009 z 8. zasadnutia OZ v Hýľove
2.11.2009
Uznesenia č. 32/2009 - 34/2009 zo 7. zasadnutia OZ v Hýľove
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2009
Názov Uznesenia č. 32/2009 - 34/2009 zo 7. zasadnutia OZ v Hýľove
1.1.2009
VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2009
Názov VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hýľov
4.11.2008
VZN o hlasovaní obyvateľov obce, o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2008
Názov VZN o hlasovaní obyvateľov obce, o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce
30.6.2008
Zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2008
Názov Zmeny a doplnky územného plánu obce Hýľov
12.1.2007
uznesenie OZ: Štatút obecnej knižnice v Hýľove
Detail dokumentu
Dátum 12.1.2007
Názov uznesenie OZ: Štatút obecnej knižnice v Hýľove