village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

PHSR 2016 - 2022

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
6.6.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2022
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027
Popis Link na PHRSR aj na UMR a Kooperačnú radu Program hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (PHRSR/UMR) :: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)
29.10.2019
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hýľov na roky 2016 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 29.10.2019
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hýľov na roky 2016 - 2022