village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
4.3.2022
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu -príloha na rok 2022 -Dodatok č.1
neuvedený
Detail zmluvy 10/2004
Číslo 10/2004
Názov Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu -príloha na rok 2022 -Dodatok č.1
Predmet Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu -príloha na rok 2022 -Dodatok č.1
Cena 1620
Dátum uzavretia 4.3.2022
Dátum zverejnenia 4.3.2022
Dátum účinnosti 5.3.2022
16.2.2022
Darovacia zmluva
SR- Štatistický úrad
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 SR- Štatistický úrad
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Dátum uzavretia 16.2.2022
Dátum zverejnenia 16.2.2022
Dátum účinnosti 17.2.2022
Prílohy
0aee5_tablet.pdf
10.2.2022
Z M L U V A č. 03/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Hýľo
Mesto Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mesto Košice
Názov Z M L U V A č. 03/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Hýľov
Predmet Z M L U V A č. 03/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov ( dotácie ) na činnosť centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Hýľo
Dátum uzavretia 7.2.2022
Dátum zverejnenia 10.2.2022
Dátum účinnosti 11.2.2022
Dátum ukončenia 17.3.2022
31.1.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
VSD
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 VSD
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
Dátum uzavretia 31.1.2022
Dátum zverejnenia 31.1.2022
Dátum účinnosti 1.2.2022
27.1.2022
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Názov Zmluva - Obec Hýľov
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Dátum uzavretia 10.1.2022
Dátum zverejnenia 27.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022
27.1.2022
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytovaní služieb
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 27.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022
Dátum ukončenia 18.3.2022
25.1.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 6.5.2019
Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 6.5.2019
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 6.5.2019
Dátum uzavretia 25.1.2022
Dátum zverejnenia 25.1.2022
Dátum účinnosti 26.1.2022
21.1.2022
ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
INGELAND
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 INGELAND
Názov ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
Predmet ZMLUVA O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
Dátum uzavretia 21.1.2022
Dátum zverejnenia 21.1.2022
Dátum účinnosti 22.1.2022
3.1.2022
Zmluva z 3. 1. 2022 - o spolupráci pri zbere použitého šatstva, Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 3. 1. 2022 - o spolupráci pri zbere použitého šatstva, Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Predmet Zmluva z 3. 1. 2022 - o spolupráci pri zbere použitého šatstva, Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Dátum zverejnenia 3.1.2022
30.12.2021
Zmluva z 30. 12. 2021 - o združenej dodávke elektriny, VSE
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 12. 2021 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Predmet Zmluva z 30. 12. 2021 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Dátum zverejnenia 30.12.2021
27.12.2021
Zmluva z 27. 12. 2021 - o nájme hrobového miesta 21/2021, M. Kováčová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 27. 12. 2021 - o nájme hrobového miesta 21/2021, M. Kováčová
Predmet Zmluva z 27. 12. 2021 - o nájme hrobového miesta 21/2021, M. Kováčová
Dátum zverejnenia 27.12.2021
21.12.2021
Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
Predmet Zmluva z 21. 12. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, A. Benešová
Dátum zverejnenia 21.12.2021
17.12.2021
Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmluva zo 17. 12. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia 17.12.2021
17.12.2021
Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmluva zo 17. 12. 2021 - kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia 17.12.2021
16.12.2021
Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Predmet Zmluva zo 16. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; DOMKA
Dátum zverejnenia 16.12.2021
16.12.2021
Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Predmet Zmluva z 22. 12. 2021 - o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Dátum zverejnenia 16.12.2021
Dátum účinnosti 17.12.2021
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/6100998/
13.12.2021
Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Predmet Zmluva z 13. 12. 2021 - o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času; Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dátum zverejnenia 13.12.2021
6.12.2021
Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
Predmet Zmluva zo 6. 12. 2021 - kúpna zmluva, pozemok, Kolesárovci
Dátum zverejnenia 6.12.2021
6.12.2021
Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva zo 6. 12. 2021 - o municipálnom úvere, Prima banka Slovensko, a.s.
Dátum zverejnenia 6.12.2021
30.11.2021
Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
Predmet Zmluva z 30. 11. 2021 - o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hýľov č. 10/2004; príloha - ročný rozpočet na rok 2022
Dátum zverejnenia 30.11.2021