village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
24.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_005/2022
Číslo HROB_005/2022
Zmluvná strana 1 Mgr. Ľubica Petríková
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
24.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 112/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_004/2022
Číslo HROB_004/2022
Zmluvná strana 1 Ľubica Petríková
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 112/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 112/2022
Cena 30
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
24.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_002/2022
Číslo HROB_002/2022
Zmluvná strana 1 Ing. Gabriel Petrík
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
Cena 30
Dátum uzavretia 24.6.2022
Dátum zverejnenia 24.6.2022
Dátum účinnosti 25.6.2022
22.6.2022
Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“
Miroslav Durbák, Iveta Durbáková
Detail zmluvy INT_002/2022
Číslo INT_002/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Miroslav Durbák, Iveta Durbáková
Názov Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“
Predmet Zmluva o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Hýľov“
Dátum uzavretia 21.6.2022
Dátum zverejnenia 22.6.2022
Dátum účinnosti 23.6.2022
13.6.2022
Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obec Zlatá Idka
Detail zmluvy 16/2022
Číslo 16/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Zlatá Idka
Zmluvná strana 2 IČO 00324957
Názov Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predmet Zmluva o združení finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Cena 50
Dátum uzavretia 10.6.2022
Dátum zverejnenia 13.6.2022
Dátum účinnosti 14.6.2022
9.6.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_004/2022
Číslo HROB_004/2022
Zmluvná strana 1 Agnesa Harmanová
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta 116/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 1.6.2022
Dátum zverejnenia 9.6.2022
2.6.2022
Zmluva o pripojení
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy 15/2022
Číslo 15/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36599361
Názov Zmluva o pripojení
Predmet Zmluva o pripojení
Cena 0
Dátum uzavretia 2.6.2022
Dátum zverejnenia 2.6.2022
Dátum účinnosti 3.2.2022
1.6.2022
Mandátna zmluva č. 04/2022
Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
Detail zmluvy 14/2022
Číslo 14/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
Zmluvná strana 2 IČO 35236221
Názov Mandátna zmluva č. 04/2022
Predmet Mandátna zmluva č. 04/2022
Cena 1500
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 1.6.2022
Dátum účinnosti 2.6.2022
1.6.2022
Zmluva o dielo
URBAN studio s.r.o.
Detail zmluvy 13/2022
Číslo 13/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 URBAN studio s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46461612
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 2200
Dátum uzavretia 1.6.2022
Dátum zverejnenia 1.6.2022
Dátum účinnosti 2.6.2022
30.5.2022
Poistenie majetku
Union poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-410246
Číslo 11-410246
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Union poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistenie majetku
Predmet Poistenie majetku
Cena 0
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 30.5.2022
Dátum účinnosti 30.5.2022
17.5.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Obec Hýľov
Detail zmluvy HROB_003/2022
Číslo HROB_003/2022
Zmluvná strana 1 Jaroslav Oršík
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 122/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 17.5.2022
Dátum zverejnenia 17.5.2022
Dátum účinnosti 18.5.2022
Prílohy
5b0a5_Orsik.pdf
13.5.2022
Dohoda o prenájme priestorov KD
Obec Hýľov
Detail zmluvy 01/2022
Číslo 01/2022
Zmluvná strana 1 Miroslav Demeter
Zmluvná strana 2 Obec Hýľov
Zmluvná strana 2 IČO 00324230
Názov Dohoda o prenájme priestorov KD
Predmet Dohoda o prenájme priestorov KD
Cena 25
Dátum uzavretia 13.5.2022
Dátum zverejnenia 13.5.2022
Dátum účinnosti 14.5.2022
29.4.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 190/2022
Júlia Kočíková
Detail zmluvy 190/2022
Číslo 190/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Júlia Kočíková
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 190/2022
Cena 40
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 29.4.2022
Dátum účinnosti 1.5.2022
Dátum ukončenia 29.4.2022
29.4.2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Júlia Kočíková
Detail zmluvy 190/2022
Číslo 190/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 Júlia Kočíková
Názov Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Predmet Zmluva o prenájme hrobového miesta na cintoríne
Cena 40
Dátum uzavretia 29.4.2022
Dátum zverejnenia 29.4.2022
19.4.2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
eurobus, a.s.
Detail zmluvy 27/22
Číslo 27/22
Zmluvná strana 2 eurobus, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36211079
Názov Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
Predmet Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
Dátum uzavretia 12.4.2022
Dátum zverejnenia 19.4.2022
Dátum účinnosti 1.5.2022
Dátum ukončenia 19.4.2022
30.3.2022
projektová dokumentácia " Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov"
SPK, s.r.o.
Detail zmluvy INT_002/2022
Číslo INT_002/2022
Zmluvná strana 1 Obec Hýľov
Zmluvná strana 1 IČO 00324230
Zmluvná strana 2 SPK, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44560281
Názov Zmluva o dielo
Predmet projektová dokumentácia " Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov"
Cena 2000 € bez DPH
Dátum uzavretia 30.3.2022
Dátum zverejnenia 30.3.2022
Dátum účinnosti 31.3.2022
Dátum ukončenia 1.1.0001
29.3.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC
KOSIT EAST s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOSIT EAST s.r.o.
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0979 2019 / OBEC
Dátum uzavretia 29.3.2022
Dátum zverejnenia 29.3.2022
Dátum účinnosti 30.3.2022
29.3.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 376/2022
Peter Kuzma
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Peter Kuzma
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 376/2022
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta na cintoríne 376/2022
Dátum uzavretia 29.3.2022
Dátum zverejnenia 29.3.2022
Dátum účinnosti 30.3.2022
22.3.2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC
KOSIT a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 KOSIT a.s.
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC
Dátum uzavretia 21.3.2022
Dátum zverejnenia 22.3.2022
Dátum účinnosti 23.3.2022
9.3.2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z269
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Názov DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z269
Predmet DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z269
Dátum uzavretia 28.2.2022
Dátum zverejnenia 9.3.2022
Dátum účinnosti 10.3.2022
Poznámka https://www.crz.gov.sk/6252828-sk/dodatok-c-1/