village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Hýľov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.11.2021
Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
Predmet Zmluva z 18. 11. 2021 - o dielo, Envirobau, s.r.o.
Dátum zverejnenia 18.11.2021
10.11.2021
Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva z 10. 11. 2021 - o grantovom účte, Prima banka Slovensko, a.s.
Dátum zverejnenia 10.11.2021
10.11.2021
Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Predmet Zmluva z 10. 11. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Dátum zverejnenia 10.11.2021
3.11.2021
Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
Predmet Zmluva z 3. 11. 2021 - o prevode výpočtovej techniky, DEUS
Dátum zverejnenia 3.11.2021
28.10.2021
Zmluva z 28. 10. 2021 - zámenná a zmluva o zriadení vecného bremena, Vötterovci
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 28. 10. 2021 - zámenná a zmluva o zriadení vecného bremena, Vötterovci
Predmet Zmluva z 28. 10. 2021 - zámenná a zmluva o zriadení vecného bremena, Vötterovci
Dátum zverejnenia 28.10.2021
25.10.2021
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 0410/2019 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Ing. Kamil Münnich, PhD.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Kamil Münnich, PhD.
Názov Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 0410/2019 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Predmet Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 0410/2019 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Dátum uzavretia 25.10.2021
Dátum zverejnenia 25.10.2021
Dátum účinnosti 26.10.2021
19.10.2021
Zmluva z 19. 10. 2021 - o dielo, Diervilla, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 19. 10. 2021 - o dielo, Diervilla, s.r.o.
Predmet Zmluva z 19. 10. 2021 - o dielo, Diervilla, s.r.o.
Dátum zverejnenia 19.10.2021
8.10.2021
Dohoda z 8. 10. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Pliška
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda z 8. 10. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Pliška
Predmet Dohoda z 8. 10. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Pliška
Dátum zverejnenia 8.10.2021
7.10.2021
Zmluva zo 7. 10. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, P. Kováč
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 7. 10. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, P. Kováč
Predmet Zmluva zo 7. 10. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, P. Kováč
Dátum zverejnenia 7.10.2021
5.10.2021
Zmluva z 5. 10. 2021 - o dielo, Hamre DK, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 5. 10. 2021 - o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Predmet Zmluva z 5. 10. 2021 - o dielo, Hamre DK, s.r.o.
Dátum zverejnenia 5.10.2021
4.10.2021
Zmluva zo 4. 10. 2021 - o dielo na zabezpečenie stravovania, Naša s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 4. 10. 2021 - o dielo na zabezpečenie stravovania, Naša s.r.o.
Predmet Zmluva zo 4. 10. 2021 - o dielo na zabezpečenie stravovania, Naša s.r.o.
Dátum zverejnenia 4.10.2021
1.10.2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1/2021 uzatvorená podľa ustanovení § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Občianske združenie ŠK Hýľov
Detail zmluvy 1/2021
Číslo 1/2021
Zmluvná strana 2 Občianske združenie ŠK Hýľov
Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1/2021 uzatvorená podľa ustanovení § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Predmet NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 1/2021 uzatvorená podľa ustanovení § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Dátum uzavretia 1.10.2021
Dátum zverejnenia 1.10.2021
Dátum účinnosti 2.10.2021
1.10.2021
Zmluva z 1. 10. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Orange Slovensko, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 1. 10. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Orange Slovensko, a.s.
Predmet Zmluva z 1. 10. 2021 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Orange Slovensko, a.s.
Dátum zverejnenia 1.10.2021
1.10.2021
Dohoda z 1. 10. 2021 - o splátkach, Orange Slovensko, a. s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda z 1. 10. 2021 - o splátkach, Orange Slovensko, a. s.
Predmet Dohoda z 1. 10. 2021 - o splátkach, Orange Slovensko, a. s.
Dátum zverejnenia 1.10.2021
28.9.2021
Zmluva z 28. 9. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu, Karpatská nadácia
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 28. 9. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu, Karpatská nadácia
Predmet Zmluva z 28. 9. 2021 - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu, Karpatská nadácia
Dátum zverejnenia 28.9.2021
22.9.2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z269
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z269
Cena ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z269
Dátum uzavretia 2.9.2021
Dátum zverejnenia 22.9.2021
Dátum účinnosti 23.9.2021
Poznámka https://www.crz.gov.sk/zmluva/5944451/
17.9.2021
Zmluva zo 17. 9. 2021 - o združení finančných prostriedkov, Zlatá Idka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva zo 17. 9. 2021 - o združení finančných prostriedkov, Zlatá Idka
Predmet Zmluva zo 17. 9. 2021 - o združení finančných prostriedkov, Zlatá Idka
Dátum zverejnenia 17.9.2021
16.9.2021
Dohoda zo 16. 9. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, S. Anďálová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda zo 16. 9. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, S. Anďálová
Predmet Dohoda zo 16. 9. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, S. Anďálová
Dátum zverejnenia 16.9.2021
27.8.2021
Dohoda z 27. 8. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Zeleňák
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda z 27. 8. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Zeleňák
Predmet Dohoda z 27. 8. 2021 - o prenájme priestorov kultúrneho domu, J. Zeleňák
Dátum zverejnenia 27.8.2021
11.8.2021
Zmluva z 11. 8. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, G. Oružinská
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva z 11. 8. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, G. Oružinská
Predmet Zmluva z 11. 8. 2021 - o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, G. Oružinská
Dátum zverejnenia 11.8.2021