Obec Hýľov uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam zaregistrovaných kandidátov

na starostu Obce Hýľov.

 1. Pavol Jurko, 60 rokov, živnostník, Strana zelených Slovenska
 2. Júlia Kočíková, Bc., 36 rokov, zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Marek Kováč, 39 rokov, živnostník, nezávislý kandidát

 


 

Obec Hýľov uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do obecného zastupiteľstva v Hýľove.

 1. Vladimír Bernát, 62 rokov, pedagogický pracovník, Strana Zelených Slovenska
 2. Peter Harman, 56 rokov, mechanik, Strana Zelených Slovenska
 3. Ľudmila Hužvárová, Bc., 54 rokov, dispečer VD, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Františka Kováčová, 62 rokov, dôchodkyňa, Strana Zelených Slovenska
 5. Lenka Maliničová, RNDr., PhD., 37 rokov, vysokoškolská pedagogička, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Jaroslav Oršík, Ing., 44 rokov, IT špecialista, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Marcel Pancák, 44 rokov, rušňovodič, Kresťanskodemokratické hnutie
 8. Peter Pancák, 49 rokov, majster, Strana Zelených Slovenska
 9. František Petrík, 49 rokov, lesník, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Viera Štefanovičová, 42 rokov, živnostníčka, Strana Zelených Slovenska
 11. Bartolomej Török, Ing., 49 rokov, štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.