Ministerstvo školstva SR našej obci v máji oznámilo, že vyraďuje našu ZŠ zo siete škôl a školských zariadení (tu je celé rozhodnutie na stiahnutie). Na základe tohto rozhodnutia prijalo obecné zastupiteľstvo VZN o určení školského obvodu pre žiakov z obce Hýľov - žiaci vo veku povinnej školskej dochádzky budú navštevovať ZŠ v Nižnom Klátove. Celé znenie VZN je tiež prístupné na stiahnutie.

Vyhľadávanie