Zverejňujeme výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy Obce Hýľov dňa 10. 11. 2018:

 

Vyhľadávanie