Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov zverejňujeme meno a bydlisko zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Eva Hušková, Hýľov č. 134

Vyhľadávanie