V súlade s § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Vyhľadávanie

Počasie online