Zverejňujeme odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v druhom kole volieb prezidenta SR:

Vyhľadávanie