2019-12-09-pramen-zivota-I-4

 

Oznamy

1. V pondelok 9. 12. je prikázaný sviatok, preložený z 8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie.

 

2. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni, ktorých obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

 

3. Sv. spoveď pred Vianocami bude:

Streda 18.12.

Myslava 18.00 – 18.45
Baška 18.00 – 18.45

Piatok 20.12.

Bukovec 19.00 – 19.30 (8 kňazi)
Hýľov 19.00 – 19.30 (4 kňazi)

Sobota 21.12.

KVP 10.00 – 11.30
M. Ida 15.30 – 16.30

Nedeľa 22.12.

KVP 15.30 – 17.00

4. Stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude v Bukovci v utorok (10.12.) po večernej sv. omši v kostole.

5. Stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude v Hýľove v stredu (11.12.) po večernej sv. omši v kostole.

6. Ak máte záujem naša farnosť organizuje púť do Izraela – Svätej zeme v dňoch 7.3. -14.3.2020. Cena púte je 670 € + doplatky. Prihlásiť sa môžete do 15.12.2019. Bližšie informácie nájdete na nástenke v kostole.

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 4:

 

 

    Liturgický prehľad Hýľov od 9.12. - 15.12.2019

9.12. (po)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

18.00

+ Milan, Jozef, Mária

11.12. (st)

Féria

18.00

+ Martin Kolesár

12.12. (št)

Féria

18.00

+ Ľudovít Harman

14.12. (so)

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

18.00

Za farnosť

15.12. (ne)

Tretia adventná nedeľa

8.30

Za ružencové bratstvo

Liturgický prehľad Hýľov od 16.12. – 22.12.2019

16.12. (po)

Féria

18.00

+ Pavol Pancák (1.výr.)

18.12. (st)

Féria

8.00

+ Imrich Petrík

19.12. (št)

Féria

18.00

+ Anna Bernátová (1. výr.)

22.12. (ne)

Štvrtá adventná nedeľa

10.00

Za ZBP pre rodinu Jána Rusnáka

 

Nedeľa 15.12.2019

 

Lektori: Helena Oršíková, Mária Jurková

Obetné dary: Katarína Pancáková, Anna Pancáková

Upratovanie: Mária Redayová, Emília Bernátová, Emília Jurková

 

 

Nedeľa 22.12.2019

 

Lektori: Dominika a Romana Harmanové

Obetné dary: Tomáš Štefanovič a Lukáš Štefanovič

Upratovanie: Františka Kováčová, Lucia Hlušková, Martina Hájeková, Marta Dubinská

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

 

2019-mikulas-01

 

2019-mikulas-02

 

2019-mikulas-03

 

2019-mikulas-04

 

2019-mikulas-05

 

2019-mikulas-06

 

2019-mikulas-07

2019-11-25-pramen-zivota-I-3

 

Oznamy

1. V sobotu 30.11. na sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy, budú o 10.00 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach celodiecézne rekolekcie. Na sv. omšu ste všetci pozvaní.

2. V nedeľu (1.12.) začína adventné obdobie. Na sv. omšu si doneste adventné vence, ktoré spoločne požehnáme. Taktiež Vás povzbudzujeme, aby ste si určili duchovný program na advent, či už pre seba individuálne, alebo spoločne pre celú vašu rodinu.

3. Na budúcu nedeľu (1.12.) bude jesenná zbierka na charitu.

4. V týždni po prvej adventnej nedeli bude sviatosť zmierenia pred prvým piatkom. V Hýľove aj pred odpustovou slávnosťou sv. Barbory.

Hýľov – pondelok, streda, štvrtok - od 17.00 hod.

Bukovec – utorok od 16.00 hod.

5. Svätá spoveď chorých bude vo štvrtok (5.12.) od 9.00 hod. v Bukovci a v Hýľove od 10.00 hod.

6. Deti pozor!

     ☺ Sv. Mikuláš pozýva všetky deti z Hýľova vo štvrtok (5.12.) na sv. omšu o 18.00 hod.. Po nej by sa rád stretol so všetkými dobrými deťmi. Písal, že sa na vás teší.

      ☺ Sv. Mikuláš nezabudol ani na deti v Bukovci aj ich pozýva na stretnutie v piatok (6.12.) o 18.00 hod. na sv. omšu a po nej sa chce stretnúť so všetkými dobrými deťmi. Tiež sa teší aj na vás, deti z Bukovca.

7. Na druhú adventnú nedeľu (8.12.), bude v Hýľove odpustová slávnosť sv. Barbory. Sv. omša bude o 10. 30 hod.. Hlavným celebrantom bude vdp. Anton Fabián. Spevom bude doprevádzať Chorus Univerzitatis Šafarikianea – Zbor Univerzity P. J. Šafárika. Všetci ste srdečne pozvaní.

8. Ak máte záujem naša farnosť organizuje púť do Izraela – Svätej zeme v dňoch 7.3. - 14.3.2020. Cena púte je 670 € + doplatky. Prihlásiť sa môžete do 15.12.2019. Bližšie informácie nájdete na nástenke v kostole.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 3:

 

Liturgický prehľad Hýľov od 25.11. do 1.12.2019

25.11. (po)

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

18.00

+ Vlastimil

27.11. (st)

Féria

18.00

+ Pavol Pancák

28.11. (št)

Féria

18.00

Z a BP pre Bartolomeja Töröka

30.11. (so)

Sv. Ondreja, apoštola

18.00

+ Ondrej, Andrej Šavlík

 

1.12. (ne)

 

Prvá adventná nedeľa

 

10.00

Poďakovanie za Božie

požehnanie pre rod.

Kočíkovú

Liturgický prehľad Hýľov od 2.12. do 8.12.2019

2.12. (po)

Féria

18.00

Z a BP pre Máriu Demeterovú

4.12. (st)

Sv. Barbory, panny a mučeníce

18.00

+ Anna, Ján Mican

5.12. (št)

Féria

18.00

Z a BP pre rodinu Imricha Kováča

6.12. (pia)

Sv. Mikuláša, biskupa

17.00

Na úmysel darcu

8.12. (ne)

Druhá adventná nedeľa

10.30

Odpustová slávnosť

Za farnosť

 

Nedeľa 1.12.2019

 

Lektori: Matej Kočík, Dávid Kováč

Obetné dary: Lenka Kozelová, Petra Oravcová

Upratovanie: Viera Jurková, Viera Štefanovičová, Helena Štefanovičová

 

Nedeľa 8.12.2019

Lektori: Martina a Viktor Hájekoví

Obetné dary:

Upratovanie: Mária Štefanovičová, Marika Findoráková, Karolína Beličáková

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

Vyhľadávanie