2020-02-14-pramen-zivota-I-9

 

Oznamy

1. Odpustky:

a) Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny počas zmiernej poklony, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
b) Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
c) Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. V pondelok 24.2. v Hýľove a v utorok 25.2. v Bukovci bude od 9.00 hod. do sv. omše vyložená Oltárna sviatosť k zmiernej poklone.

3. Na popolcovú stredu je deň pokánia. To znamená, že je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života..

4. V pôste sa budeme modliť krížové cesty v Hýľove aj v Bukovci v piatok od 17.30 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.

5. Na prvú pôstnu nedeľu (1.3.) bude jarná zbierka na Charitu.

6. Obec Hýľov oznamuje, že dňa 19. februára 2020 (streda) v čase od 8:30 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad.

7. Obec Hýľov Vás srdečne pozýva na „Fašiangy“, dňa 22.02.2020 o 15.30: Hýľovské ochotnícke divadlo uvedie hru „Jak to dakedy bulo a išče možno aj budze v Hýľove“ a potom nasleduje Fašiangová veselica. Tešíme sa na Vás !!!

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 9:

    Liturgický prehľad Hýľov od 17.2. - 23.2.2020

17.2. (po)

Féria

18.00

+ Viera Matisová

19.2. (st)

Féria

18.00

+ Mária Čižmarová
(1. výr.)

20.2. (št)

Féria

18.00

+ Mária Maková

22.2. (so)

Katedra sv. Petra,
apoštola

8.00

+ Veronika Rusnáková

23.2. (ne)

Siedma nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za Z a BP pre Margitu Jurkovú (80 r.)

Liturgický prehľad Hýľov od 24.2. – 1.3.2020

24.2. (po)

Féria

18.00

+ Vincent, Valéria, Ján

26.2. (st)

Popolcová streda

18.00

+ Blažej Jurko

27.2. (št)

Féria

18.00

+ Ľudovít Harman

1.3. (ne)

Prvá pôstna nedeľa

8.30

Za farnosť

 

Nedeľa 23.2.2020:

Lektori: rod. Jurková

Obetné dary: Nina de Biase, Annamária Petrášová

Upratovanie (22.2.): Anna Petrášová, Mária Findoráková, Mária Oravcová

 

Piatok 28.2.2020:

17.30 krížová cesta: modlia sa birmovanci

 

Nedeľa 1.3.2020:

Lektori: Dominika Harmanová, Simona Kováčová

Obetné dary: Anna Pancáková, Katarína Pancáková

14.00 krížová cesta: modlia sa: Emília Jurková, Helena Oršíková

Upratovanie (29.2.): Marta Harmanová, Dana Urbanová, Margita Vylagiová 

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

2020-01-31-pramen-zivota-I-8

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 8:

    Liturgický prehľad Hýľov od 3.2. - 9.2.2020

3.2. (po)

Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka

18.00

Za Z a BP pre
rod. Oravcovú

5.2. (st)

Sv. Agáty, panny a
mučenice

18.00

+ Ondrej, Anna
Šavlíkoví

7.2. (pia)

Féria

17.00

+ Jozef, Alžbeta
Oršíkoví

8.2. (so)

Féria

18.00

+ Ján, Katarína,
Vincent
Findorákoví

9.2. (ne)

Piata nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za farnosť

Liturgický prehľad Hýľov od 10.2. – 16.2.2020

10.2. (po)

Sv. Školastiky, panny

18.00

+ Mária, Ján
Šavlíkoví

12.2. (st)

Féria

18.00

+ Peter Petrík

13.2. (št)

Féria

18.00

+ Pavol Findorák

16.2. (ne)

Šiesta nedeľa
v cezročnom období

8.30

Za farnosť

 

Nedeľa 9.2.2020:

Lektori: Marcel a Valika Pancákoví

Obetné dary: Adam Oršík, Andrej Kraľovanský

Upratovanie (8.2.): Oľga Malovcová, Valika Pancáková, Soňa Vrancová

 

Nedeľa 16.2.2020:

Lektori: Gabriel Petrík, Stanislav Bernát

Obetné dary: Mária Rusnáková, Ivana Rusnáková

Upratovanie (15.2.): Anna Bernátová, Júlia Kočíková, Adriana Hužvárová 

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

2020-01-17-pramen-zivota-I-7

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 7:

2020-01-07-pramen-zivota-I-6

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 6:

2019-12-20-pramen-zivota-I-5

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 5:

Vyhľadávanie