2020-01-17-pramen-zivota-I-7

 

Oznamy

1. V dnešnú nedeľu (19.1.) je diecézna zbierka na potreby pastorácie mládeže v diecéze (ACM/UPC).

2. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Svojimi modlitbami napomôžme jednote kresťanov vo svete.

3. Náuka snúbencov v našej farnosti začne v sobotu 1.2. o 9:00 hod. na farskom úrade v Hýľove.

4. V nedeľu 2.2., na Hromnice, si do kostola doneste hromničné sviece na požehnanie.

5. V sobotu 22.2.2020 v Hádzanárskej hale /Multihala/ v Košiciach bude koncert skladateľa, dirigenta a teraz aj speváka Piotra RUBIKA s názvom „Moja história“. Vstupenky si môžete zakúpiť na www.ticketportal.sk.

6. Farnosť Myslava organizuje púť autobusom do Ríma v dňoch od 20.4. do 24.4.. Cena zájazdu je 265 €. Kontakt a plagát je na stránke farnosti Myslava www.farnostmyslava.sk.

2020-01-17-fasiangova-sobota-small

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 7:

    Liturgický prehľad Hýľov od 20.1. - 26.1.2019

20.1. (po)

Sv. Šebastiána, mučeníka

18.00

Za farnosť

22.1. (st)

Sv. Vincenta, diakona a
mučeníka

18.00

+ Mária, Juraj, Anna,
Juraj Findorákoví

23.1. (št)

Féria

18.00

Za Z a BP pre rodinu
Findorákovú č.108

25.1. (so)

Obrátenie sv. Pavla,
apoštola

18.00

Za Z a BP pre Jolanu
Oravcovú (87 r.)

26.1. (ne)

Tretia nedeľa
v cezročnom období

10.00

Za Z a BP pre
Bartolomeja Töröka

Liturgický prehľad Hýľov od 27.1. – 2.2.2020

27.1. (po)

Féria

18.00

Za farnosť

29.1. (st)

Féria

18.00

+ Vincent, Ján,
Katarína Findorákoví

30.1. (št)

Féria

18.00

Za Z a BP pre Ľubicu
Petríkovú

2.2. (ne)

Obetovanie Pána -
Hromnice

8.30

Poďakovanie za 80 r. Ireny Kundrátovej s prosbou o Z a BP pre jej rodinu

 

Nedeľa 26.1.2020:

Lektori: rodina Töröková

Obetné dary: Imrich Petráš, Anna Petrášová

Upratovanie (25.1.): Jana a Emília Hužvárové, rod. Petríková

 

Nedeľa 2.2.2020:

Lektori: Gabriel Petrík, Emília Jurková

Obetné dary: Filip Mikula, Anna Mikulová

Upratovanie (1.2.): Agnesa Harmanová, Lenka Findoráková, Adriana Findoráková 

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:


2020-01-07-pramen-zivota-I-6

 

Oznamy

1. Koledníkov Dobrej noviny v našej farnosti bolo v Hýľove 19 a v Bukovci 14. Navštívili v Hýľove 55 a v Bukovci 85 domov. Vyzbierali v Hýľove 723 € a v Bukovci 1 023 €.

2. Požehnávať domy budeme:
     v Hýľove v nedeľu 5. 1. od 14.00 hod.,
     v Bukovci v pondelok 6. 1. od 14.00 hod.

3. Na sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov budeme pri svätých omšiach požehnávať trojkráľovú vodu. Doneste si nádobu na vodu, aby ste si ňou mohli pokropiť svoje príbytky.

4. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Svojimi modlitbami napomôžme jednote kresťanov vo svete..

5. Ak chcete poslúžiť nášmu spoločenstvu prinášaním obetných darov počas sv. omše, či už ako manželské páry, alebo dvojice, napíšte sa na papier, ktorý je vzadu na stolíku.

6. Ak plánujete v budúcom roku uzavrieť sviatosť manželstva, tak sa do polovice januára nahláste u duchovného otca. Náuka snúbencov bude: 1.2., 8.2., 15.2., na farskom úrade v Hýľove.

7. V Hýľove každý pondelok a v Bukovci každý utorok pri sv. omši preberáme Katechizmus katolíckej cirkvi a po sv. omši je stretnutie, pri ktorom si vysvetľujeme evanjelium budúcej nedele. Pozývame na tieto stretnutia všetkých.

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria.

Prajú starostka z Bukovca a Hýľova.

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 6:

    Liturgický prehľad Hýľov od 6.1. - 12.1.2019

6.1. (po)

Zjavenie Pána - Troch kráľov

8.30

Za farnosť

8.1. (st)

Féria

18.00

+ Vlastimil

9.1. (št)

Féria

18.00

Poďakovanie za 18 rokov života Kataríny s prosbou o Z a BP pre jej rodinu

11.1. (so)

Féria

18.00

Prosba matky o Z a BP pre deti

12.1. (ne)

Krst Krista Pána

10.00

Poďakovanie za 80 r. Veroniky Hužvárovej s prosbou o Z a BP pre jej rodinu

Liturgický prehľad Hýľov od 13.1. – 19.1.2020

13.1. (po)

Féria

18.00

+ Ľudmila Petríková

15.1. (st)

Féria

18.00

+ František, Agnesa Saboloví

16.1. (št)

Féria

18.00

+ Vladimír Narjaš

19.1. (ne)

Druhá nedeľa v cezročnom období

8.30

Za farnosť

 

Nedeľa 12.1.2020:

Lektori: rodina Hužvárová

Obetné dary: Štefanovič Lukáš, Štefanovič Tomáš

Upratovanie (11.1.): Paulína Ondrejová, Denisa Rusnáková, Veronika Kolesárová

 

Nedeľa 19.1.2020:

Lektori: Katka Pancáková, Lenka Kozelová

Obetné dary: Petra Oravcová, Annamária Petrášová

Upratovanie (18.1.): Mária Rusnáková, Mária Kováčová, Jana Bernátová 

 

 

Liturgický prehľad - Hýľov a Bukovec:

 

2019-12-20-pramen-zivota-I-5

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 5:

2019-12-09-pramen-zivota-I-4

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 4:

2019-mikulas-01

 

2019-mikulas-02

 

2019-mikulas-03

 

2019-mikulas-04

 

2019-mikulas-05

 

2019-mikulas-06

 

2019-mikulas-07

2019-11-25-pramen-zivota-I-3

 

Prameň života - Informačno-formačný dvojtýždenník farnosti Hýľov, roč. I, č. 3:

Vyhľadávanie