Vyššie

Oznamy

Oznámenie z 19. 11. 2019 o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov
Oznam z 19. 11. 2019 - ponuka práce: prevádzka Fresh Plus, Myslavská 196, Košice
Oznam z 8. 11. 2019 - prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov
Výzva zo 14. 10. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznam z 10. 10. 2019 - zverejnenie zámeru o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
Oznam zo 04. 10. 2019 - Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
Oznam z 25. 09. 2019 - Africký mor ošípaných
Oznam z 19. 09. 2019 - Detská tour Petra Sagana (22. 09. 2019)
Oznámenie z 19. 08. 2019 o zrušení trvalého pobytu, p. F. Rusnák
Oznámenie zo 16. 07. 2019 o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Východoslovenská distribučná, a.s.
Oznámenie zo 04. 07. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznámenie z 25. 06. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 11. 6. 2019 - o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Oznam z 11. 6. 2019 - Hýľovská desiatka a deň obce
Oznam zo 07. 06. 2019 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - revír Hubertus
Oznam z 30. 5. 2019 - súčinnosť pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu
Oznam z 28. 05. 2019 - africký mor ošípaných
Oznam z 21. 05. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
Oznam z 21. 05. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie