Vyššie

Oznamy

Oznam z 21. 05. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, p. Urban
Oznam z 21. 05. 2019 - o začatí spojeného územného a stavebného konania Verejnou vyhláškou, Polačkovci
Oznam z 03. 05. 2019 - výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Oznámenie z 02. 05. 2019 - zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30. 4. 2019 - prerušenie distribúcie elektriny bude 24. 5. 2019
Oznámenie - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (Voľby do Európskeho parlamentu)
Oznam z 02. 04. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznámenie z 01. 04. 2019 - zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Oznámenie z 28. 03. 2019 o určení odmeny zástupkyni starostky za odpracované dni
Oznam z 18. 03. 2019 - odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Oznámenie zo 14. 03. 2019 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Výzva z 21. 2. 2019 na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Oznámenie - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Oznam z 4. 2. 2019 - Evidencia štandardov kvality pitnej vody
3. 1. 2019 - KOSIT - zvozový kalendár 2019
Oznámenie z 29. 11. 2018 o začatí správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznam z 12. 11. 2018 - zverejnenie výsledkov volieb konaných 10. 11. 2018
Oznam z 1. 10. 2018 - výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody odobratej 10. 9. 2018 z verejného vodovodu v materskej škole
24. 9. 2018 - prerušenie distribúcie elektriny bude 17. a 18. 2018
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online