Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 17. 5. 2019 - o poskytovaní služieb, MG PZS, s.r.o.
Zmluva z 15. 1. 2019 - o združenej dodávke elektriny, VSE
Zmluva z 14. 5. 2019 o prenájme hospodárskeho dvora, PD Klatov, a.s.
Zmluva z 30. 4. 2019 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva z 6. 5. 2019 o poskytovaní služieb, Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Zmluva z 24. 4. 2019 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, PD Klatov, a.s.
Dodatok 1 z 1. 4. 2019 k nájomnej zmluve s Pavlom Jurkom
Zmluva z 8. 4. 2019 - prenájom štiepkovača, firma Zeppelin
Zmluva z 29. 3. 2019 o poskytovaní služieb požiarneho technika a bezpečnostnotechnickej služby, BTS Slovensko, s.r.o.
Zmluva z 19. 2. 2019 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Zmluva o zámene pozemkov s Ing. Jaroslavom Šavlíkom
Zamestnávateľská zmluva z 4. 2. 2019 s NN Tatry - Sympatia
Zmluva z 5. 10. 2018 s Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva z 3. 10. 2018 - kúpa pozemkov na rozšírenie cintorína
Zmluva z 2. 10. 2018 - dotácia pre farnosť Hýľov na zhotovenie obetného stola
Zmluva z 18. 9. 2018 s VSD o zriadeni vecneho bremena
Zmluva z 30. 7. 2018 s P. Štefanovičom - predaj pozemku
Zmluva z 27. 7. 2018 o verejnej produkcii skupiny Senzus
Zmluva z 15. 6. 2018 o poskytovaní poradenských služieb s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online