Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 1. 3. 2017 - analýza vzoriek pitnej vody, RÚVZ Košice
Zmluva o dielo z 14. 2. 2017 - zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Vodovod Hýľov - zásobný vodovodný rad", AQUING s. r. o.
Zmluva z 31. 1. 2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - prechod kanalizačného potrubia, VVS
Dodatok 4 z 20. 12. 2016 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Zmluva z 19. 12. 2016, číslo ZO8AVK003, dodatok č. 9 - služby v odpadovom hospodárstve, AVE Košice, s.r.o
Zmluva z 22. 11. 2016 - prevádzka verejného vodovodu: ročný rozpočet na rok 2017, W-Control
Zamestnávateľská zmluva z 18. 11. 2016 s Tatra bankou
Zmluva z 22. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Zmluva z 15. 6. 2016: poradenské služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce, Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja
Zmluva z 29. 3. 2016 o dielo: žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Euroleader consulting, s. r. o.
Zmluva z 15. 3. 2016 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Zmluva z 7. 3. 2016 o dielo: energetický audit Kultúrneho domu a Obecného úradu, Ivana Brunovská, EHB
Zmluva z 1. 3. 2016 o dielo: vypracovanie projektovej dokumenácie stavby, Boris Kopaj
Zmluva z 25. 2. 2016 o zbere a zhodnotení odpadu, H+EKO s. r. o.
Zmluva z 4. 2. 2016 na výkon činnosti veterinárnej asanácie, TD, s. r. o.
Zmluva z 22. 1. 2016 o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Daša Polončáková
Dodatok 3 z 29. 12. 2015 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Zmluva z 31. 12. 2015, číslo ZO8AVK003, dodatok č. 8 - služby v odpadovom hospodárstve, AVE Košice, s.r.o
Zmluva z 29. 12. 2015 o pripojení k informačnému systému, DEUS
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online