Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 13. 9. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", J. Pliška
31. 7. 2019 - Výpoveď nájomnej zmluvy 01/05/2012, Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Zmluva z 12. 9. 2019 - o združení finančných prostriedkov, Zlatá Idka
Zmluva z 13. 9. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", C. Zabavniková
Zmluva z 11. 9. 2019 - o poskytovaní služieb, RRAB
Zmluva z 30. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", B. Török
Zmluva z 2. 9. 2019 - dodatok č. 001 k zmluve o dodávke plynu, SPP, a.s.
Zmluva z 3. 9. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", L. Hovan
Zmluva z 2. 9. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", I. Kolesárová
Zmluva z 2. 9. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", M. Kozel, S. Kozelová
Zmluva z 28. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", M. Kováč
Zmluva z 28. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", P. Kováč
Zmluva z 27. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", M. Chudá, A. Hajduková
Zmluva z 27. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", D. Kozelová
Zmluva z 27. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", M. Oceľák, E. Oceľáková
Zmluva z 27. 8. 2019 - o uhradení nákladov spojených s obstaraním dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Hýľov", F. Petrík
Zmluva z 26. 8. 2019 - o prenájme pozemkových plôch, Pozemkové spoločenstvo Hýľov
Zmluva z 26. 6. 2019 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Orange Slovensko, a.s.
Zmluva z 26. 6. 2019 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s. (2)
Zmluva z 26. 6. 2019 - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s.
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie