Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 19. 2. 2019 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Zmluva o zámene pozemkov s Ing. Jaroslavom Šavlíkom
Zamestnávateľská zmluva z 4. 2. 2019 s NN Tatry - Sympatia
Zmluva z 5. 10. 2018 z Ing. Dašou Polončákovou o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva z 3. 10. 2018 - kúpa pozemkov na rozšírenie cintorína
Zmluva z 2. 10. 2018 - dotácia pre farnosť Hýľov na zhotovenie obetného stola
Zmluva z 18. 9. 2018 s VSD o zriadeni vecneho bremena
Zmluva z 30. 7. 2018 s P. Štefanovičom - predaj pozemku
Zmluva z 27. 7. 2018 o verejnej produkcii skupiny Senzus
Zmluva z 15. 6. 2018 o poskytovaní poradenských služieb s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
Kúpna zmluva z 27. 3. 2018 - obec predáva pozemok, kupujúcim je firma Durchmont
Zmluva z 13. 3. 2018 o poskytovaní služieb s MAPA Slovakia digital, s. r. o
Zmluva z 30. 1. 2018 a dodatok z 13. 3. 2018 o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1 z 12. 3. 2018 k zmluve z 22. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Zmluva z marca 2018 o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností vrátane zoznamu osôb, ktoré ju podpísali
Zmluva z 16. 2. 2018 o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Zmluva z 30. 1. 2018 o zriadení vecného bremena, VVS
Zmluva z 23. 11. 2017 o dodávke plynu, SPP
Zmluva z 18. 10. 2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Slovenský vodohospodársky podnik
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online