Vyššie

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluva z 23. 11. 2017 o dodávke plynu, SPP
Zmluva z 18. 10. 2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Slovenský vodohospodársky podnik
Mandátna zmluva z 16. 10. 2017 o verejnom obstarávaní, STARK consulting
Dodatok 1 z 3. 7. 2017 k zmluve o dielo s Borisom Kopajom
Zmluva z 15. 6. 2017: poradenské služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce, Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja
Zmluva z 7. 6. 2017 o zámene pozemkov s Ing. Andrejom Ňarjašom
Zmluva z 28. 4. 2017 - poskytovaní auditorských služieb, Daša Polončáková
Zmluva z 1. 3. 2017 - analýza vzoriek pitnej vody, RÚVZ Košice
Zmluva o dielo z 14. 2. 2017 - zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Vodovod Hýľov - zásobný vodovodný rad", AQUING s. r. o.
Zmluva z 31. 1. 2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - prechod kanalizačného potrubia, VVS
Dodatok 4 z 20. 12. 2016 k zmluve o preprave so spol. Eurobus
Zmluva z 19. 12. 2016, číslo ZO8AVK003, dodatok č. 9 - služby v odpadovom hospodárstve, AVE Košice, s.r.o
Zmluva z 22. 11. 2016 - prevádzka verejného vodovodu: ročný rozpočet na rok 2017, W-Control
Zamestnávateľská zmluva z 18. 11. 2016 s Tatra bankou
Zmluva z 22. 7. 2016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK, a. s.
Zmluva z 15. 6. 2016: poradenské služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce, Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja
Zmluva z 29. 3. 2016 o dielo: žiadosť o nenávratný finančný príspevok, Euroleader consulting, s. r. o.
Zmluva z 15. 3. 2016 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz, RÚVZ Košice
Zmluva z 7. 3. 2016 o dielo: energetický audit Kultúrneho domu a Obecného úradu, Ivana Brunovská, EHB
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online