Vyššie

Objednávky

Zoznam vystavených objednávok od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

Objednávka 2019-05-09, číslo 07/5/2019 - odstránenie havarijného stavu plynového ohrievača vody v MŠ, Imrich Petráš
Objednávka 2019-03-18, číslo 06/2019 - pouličné osvetlenie, HAGARD
Objednávka 2019-02-05, číslo 04/2/2019 - revízie plynového potrubia MŠ, OcÚ, KD, Imrich Petráš
Objednávka 2019-01-10, číslo 02/2019 - analýzy pitných vôd na rok 2019, RÚVZ Košice
Objednávka 2019-01-02, číslo 01/2019 - posyp miestnych komunikácií, KOLESTAV PLUS, s.r.o.
Objednávka 2019-02-14, číslo 03/2019 - servis plynových kotlov, ohrievačov, topidiel, sporákov v MŠ, OcÚ, KD, Hamžik servis
Objednávka 2019-02-18, číslo 05/2/2019 - vyhotovenie geometrického plánu, GEOBUILD, s.r.o.
Objednávka 2014-03-10, číslo 02/2014 - oprava rozvodov obecného rozhlasu, TOLFI servis
Objednávka 2014-01-03, číslo 01/2014 - spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby, ELKO servis
Objednávka 2013-02-05, číslo 1/2013 - rozbor vody, RÚVZ Košice
Objednávka 2012-04-03, číslo 3/2012 - dlažba a drenáž, Akvaplus
Objednávka 2012-01-27, číslo 1/2012 - zimná-údržba, Astex
 
 
Powered by Phoca Download

Vyhľadávanie

Počasie online