2014-01-11-ave-zvozovy-kalendar-2014

Firma AVE Košice, s. r. o., vydala nový kalendár zvozu odpadu na rok 2014.

Obec Hýľov organizuje ZBER ELEKTROODPADU.

Čo sa zbiera: vyradené a pokazené elektrospotrebiče - chladničky, mrazničky, práčky, televízory, počítače, žehličky, mixéry, kávovary, hriankovače, frézy, brúsky, ohrievače a podobne.

Kam s elektroodpadom: zberné miesto je v priestore za kultúrnym domov (pri kontajneroch).

Dokedy: elektroodpad zbierame do 9. októbra 2013 (streda).

Oznamujeme občanom, že dňa 16. 9. 2013 sa začali práce na úprave verejných priestranstiev v obci Hýľov v lokalite nad predajňou Jednoty a v lokalite pod mostom hlavnej cesty. Bližšie informácie sú v tomto súbore.

Ministerstvo školstva SR našej obci v máji oznámilo, že vyraďuje našu ZŠ zo siete škôl a školských zariadení (tu je celé rozhodnutie na stiahnutie). Na základe tohto rozhodnutia prijalo obecné zastupiteľstvo VZN o určení školského obvodu pre žiakov z obce Hýľov - žiaci vo veku povinnej školskej dochádzky budú navštevovať ZŠ v Nižnom Klátove. Celé znenie VZN je tiež prístupné na stiahnutie.

Zverejňujeme výsledky hospodárenia - záverečný účet obce za rok 2012. Je v tomto dokumente.

Materská škola Dúhový domček v Hýľove oznamuje, že od 15. 2. do 15. 3. 2013 prijíma žiadosti o prijetie detí do MŠ. Viac je v tomto dokumente.

Vo fotogalérii pribudli fotky z otvorenia multifunkčného ihriska.

Obec Hýľov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa alebo riaditeľky MŠ. Viac v tomto súbore. Uzávierka prihlášok je 31. 7. 2012.

Vyhľadávanie

Počasie online