Zverejňujeme výsledky hlasovania v komunálnych voľbách vo volebnom okrsku Hýľov konaných 15. 11. 2014:

Mená kandidátov na starostu našej MČ sú v tomto súbore. Podobne, mená kandidujúcich na poslancov sú v tomto súbore.

Obec Hýľov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o pozemok, na ktorom je postavený kostol sv. Barbory. Celé znenie zámeru je v tomto dokumente.

2014-01-28-oznam-karneval

 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetky deti, ktoré majú chuť sa zabávať na

 

KARNEVAL

 

Kedy: 8. 2. 2014 o 14:30 hod.

Kde: v sále Kultúrneho domu v Hýľove.

 

Najlepšie masky budú odmenené.

2014-01-11-ave-zvozovy-kalendar-2014

Firma AVE Košice, s. r. o., vydala nový kalendár zvozu odpadu na rok 2014.

Obec Hýľov organizuje ZBER ELEKTROODPADU.

Čo sa zbiera: vyradené a pokazené elektrospotrebiče - chladničky, mrazničky, práčky, televízory, počítače, žehličky, mixéry, kávovary, hriankovače, frézy, brúsky, ohrievače a podobne.

Kam s elektroodpadom: zberné miesto je v priestore za kultúrnym domov (pri kontajneroch).

Dokedy: elektroodpad zbierame do 9. októbra 2013 (streda).

Oznamujeme občanom, že dňa 16. 9. 2013 sa začali práce na úprave verejných priestranstiev v obci Hýľov v lokalite nad predajňou Jednoty a v lokalite pod mostom hlavnej cesty. Bližšie informácie sú v tomto súbore.

Ministerstvo školstva SR našej obci v máji oznámilo, že vyraďuje našu ZŠ zo siete škôl a školských zariadení (tu je celé rozhodnutie na stiahnutie). Na základe tohto rozhodnutia prijalo obecné zastupiteľstvo VZN o určení školského obvodu pre žiakov z obce Hýľov - žiaci vo veku povinnej školskej dochádzky budú navštevovať ZŠ v Nižnom Klátove. Celé znenie VZN je tiež prístupné na stiahnutie.

Zverejňujeme výsledky hospodárenia - záverečný účet obce za rok 2012. Je v tomto dokumente.

Materská škola Dúhový domček v Hýľove oznamuje, že od 15. 2. do 15. 3. 2013 prijíma žiadosti o prijetie detí do MŠ. Viac je v tomto dokumente.

Vyhľadávanie

Počasie online