Spoločnosť H+EKO, s. r. o. uskutoční v našej obci 18. 3. 2015 o 10:00 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Viac o zvoze je v tomto súbore.

Obec Hýľov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa alebo riaditeľky MŠ. Viac v tomto súbore. Uzávierka prihlášok je 10. 4. 2015.

Obec Hýľov zverejňuje zámer predaja vlastníctva majetku obce - záhrady. Celé znenie zámeru je v tomto dokumente.

2015-02-11-oznam-zapis-do-msRiaditeľstvo MŠ Dúhový domček č. 44 v Hýľove oznamuje, že

zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2015/2016

sa uskutoční v dňoch 15. februára – 15. marca 2015

v čase od 8,00 hod. – 15,00 hod.


Žiadosti o prijatie si môžu rodičia vyzdvihnúť v stanovenom čase v budove MŠ. Bližšie informácie poskytneme na t.č. 055/6967 160,
alebo na webe: www.ms-hylov.estranky.sk

2015-02-11-oznam-karneval

Materská škola Dúhový domček v Hýľove

pozýva všetkých svojich obyvateľov, spolu s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi, na

K A R N E V A L

17. februára 2015 o 15,30 hod. v MŠ.

So sebou si doneste dobrú náladu.

Prísny zákaz vstupu bez masky!

2015-02-10-oznam-olympiadaDňa 10. februára 2015 bude prebiehať v našej MŠ

 zimná športová olympiáda

v dopoludňajších hodinách od 9,30 hod.
Súťažiť budeme na školskom dvore, prípadne na ihrisku.
 
Tešíme sa a deťom prajeme veľa úspechov.

Zvozový kalendar 2015

Firma AVE Košice, s. r. o., vydala nový kalendár zvozu odpadu na rok 2015.

Zverejňujeme výsledky hlasovania v komunálnych voľbách vo volebnom okrsku Hýľov konaných 15. 11. 2014:

Mená kandidátov na starostu našej MČ sú v tomto súbore. Podobne, mená kandidujúcich na poslancov sú v tomto súbore.

Obec Hýľov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o pozemok, na ktorom je postavený kostol sv. Barbory. Celé znenie zámeru je v tomto dokumente.

Vyhľadávanie

Počasie online