Zverejňujeme návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hýľov, je v tomto súbore:

H+EKO s. r. o. uskutoční v obci zvoz elektroodpadu a nefunkčných elektrospotrebičov. Bude 25. 8. 2015 od 8:30. Podrobnosti sú v tomto dokumente.

Vážení občania,
srdečne vás pozývame na Festival Rudohoria, ktorý sa usutoční 9. - 11. 9. 2016 v obciach Jasov, Poproč a Vyšný Klátov.

V tomto súbore je:

A tu je na pozretie program a mapa podujatia v Poproči:

oznam-2016-06-20-hylovska-10-bude-25.6.2016

 

Tu sú celé propozície behu: http://hylov.preteky.com/propozicie.html

2016-06-17-den-obce-bude-25.6.2016

2016-04-21-den-matiek-bude-8.5.2016

2016-04-21-hylovska-35-ka-bude-30-4-2016-mala

2015-02-11-oznam-zapis-do-msRiaditeľstvo MŠ Dúhový domček č. 44 v Hýľove oznamuje, že

zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2016/2017

sa uskutoční v dňoch 30. apríla – 31. mája 2016

 

Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v budove MŠ alebo na webe. Bližšie informácie poskytneme na t. č. 055/6967 160,

alebo na webe: http://www.ms-hylov.estranky.sk/clanky/oznamy.html


H+EKO s. r. o. uskutoční v obci zvoz elektroodpadu a nefunkčných elektrospotrebičov. Bude 25. 8. 2015 od 8:30. Podrobnosti sú v tomto dokumente.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice 1 - 4 a Košice-okolie

dňa 12. 8. 2015 od 8:00 do odvolania.

Viac o vyhlásení a o zásadách protipožiarnej bezpečnosti je v tomto súbore.

 

Vyhľadávanie

Počasie online