VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 2. 3. 2018 v čase 8:10 - 12:30. Prerušenie sa týka odberných miest:

Hýľov 21 Hýľov, ČOM: 0000101564, EIC: 24ZVS00000140523,
Hýľov 9005 Hýľov, ČOM: 0000097861, EIC: 24ZVS00000709981,
Hýľov 9009 Hýľov, ČOM: 0000101560, EIC: 24ZVS00000140442

a odberných miest

HÝĽOV - časť obce v úseku: od č. d. 1 po č. d. 23, od č. d. 68 po č. d. 88, od č. d. 114
po č. d. 118, č. d. 179, 188, 189, nové domy bez popisných čísel v danom úseku, Dom
smútku a chatová oblasť v okolí vodohospodárskeho podniku.

Podrobné informácie sú v tomto súbore (pozor, má 4 strany):


 

Vyhľadávanie

Počasie online