Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice 1 - 4 a Košice-okolie

dňa 12. 8. 2015 od 8:00 do odvolania.

Viac o vyhlásení a o zásadách protipožiarnej bezpečnosti je v tomto súbore.

 

Vyhľadávanie

Počasie online