O Z N A M

 

eurobus, a.s. ponúka možnosť obciam vyjadriť sa k úpravám cestovného poriadku. Týmto vyzývam občanov, aby svoje návrhy na zmenu cestovného poriadku predložili na obecný úrad najneskôr do

10.09.2019


Bc. Júlia Kočíková

starostka obce 

Vyhľadávanie