Zverejňujeme zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 

 

Vyhľadávanie