Pozývame Vás na VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2019 o 14:00 v kultúrnom dome v Hýľove.

 

PROGRAM:

  1. Informácie o skutkovom stave pri preberaní úradu starostkou obce, plány, návrhy a priority,
  2. Informácie o aktuálnej situácii týkajúcej sa obecného vodovodu a plánovaných riešení.

Starostka obce a poslanci OZ vopred ďakujú za čo najväčšiu účasť .

V Hýľove 12. 02. 2019

Starostka obce

a poslanci OZ Hýľov

Vyhľadávanie

Počasie online