Vianočný koncert Kataríny Koščovej a jej kapely sa uskutoční dňa 28. decembra o 16.00 hod. v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove.
Vstupné je 10€ pre dospelých a 5€ pre deti od 6 rokov, seniorov a ZŤP.
Predpredaj na www.vstupenky.opatstvojasov.sk a v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach. Bližšie informácie získate mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

2019-12-09-koncert-katka-koscova-jasov

OZNÁMENIE

 

o začatí vodoprávneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou:

 


Vážení občania,

 

MUDr. Peter Vasiľko, ktorý prevzal ambulanciu po neb. MUDr. Madzinovej oznamuje:

 

neprítomnosť v ambulancii

od 25.11.2019 do 29.11.2019

od 09.12.2019 do 13.12.2019

 

Zastupuje (akútne a neodkladné stavy) - MUDr. Golianová, ul. Smetanova 2, Košice

 

Ponuka práce je pre maloobchodnú predajňu Fresh Plus, adresa prevádzky: Myslavská 196, Košice.

V prípade záujmu, prosím, poslať životopis na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Náhľad plagátu:

Obec Hýľov ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Hýľov oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods. 2) a §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.2 územného plánu - Návrh obce Hýľov

uskutoční v čase od 08.11.2019 do 09.12.2019

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Hýľov“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v sále kultúrneho domu v budove obecného úradu na prízemí dňa:

19.11.2019 o 18.00hod

 

viac informácií:

2019-11-07-lekarska-pohotovost

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h


Podrobné informácie pre voliča:

Vážení spoluobčania,

 

Radi by sme Vás informovali o povinnosti v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti §19 ods. 9, podľa ktorého je najneskôr do 31.októbra 2019 vlastník psa povinný zabezpečiť označenie psa čipom. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, zmysle §48 ods.1 zákona, je od apríla 2020 možné uložiť vlastníkovi psa pokutu vo výške 50 eur.

Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát. Je však potrebné súkromnému veterinárnemu lekárovi predložiť potvrdenie vydané Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v prípade, že sa vlastník nachádza v hmotnej núdzi alebo potvrdenie vydané Sociálnou poisťovňou, že je vlastník poberateľom minimálneho dôchodku.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Hýľov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 283 vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy do termínu 14.11.2019.

 

Viac informácií:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA AKADÉMIU OZBROJENÝCH   SÍL

GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

 

V akademickom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

  1. Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov),
  2. Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov),
  3. Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov),
  4. Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

 

Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.


Viac informácií:

Vyhľadávanie