VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny. Prerušenie sa týka odberných miest:

 

HÝĽOV - č.d. 50, 181, 182 (osada Mexiko)
v terminoch
17. október 2018 od 07:40 h do 18:00 h
18. október 2018 od 07:40 h do 18:00 h


Podrobné informácie sú v tomto súbore:


 

2018-08-02-plagat-oslavy-700-vyrocia

Dni obce Malá Ida

 

Riaditeľstvo MŠ Dúhový domček č. 44 v Hýľove oznamuje, že

zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019

 sa uskutoční v dňoch 2. – 26. mája 2018

 

Bližšie informácie poskytneme:

 

Zvoz elektroodpadu bude 16. 4. 2018 od 9,30 hod. Viac informácií je v tomto súbore:

VDS informovala našu obec o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 2. 3. 2018 v čase 8:10 - 12:30. Prerušenie sa týka odberných miest:

Hýľov 21 Hýľov, ČOM: 0000101564, EIC: 24ZVS00000140523,
Hýľov 9005 Hýľov, ČOM: 0000097861, EIC: 24ZVS00000709981,
Hýľov 9009 Hýľov, ČOM: 0000101560, EIC: 24ZVS00000140442

a odberných miest

HÝĽOV - časť obce v úseku: od č. d. 1 po č. d. 23, od č. d. 68 po č. d. 88, od č. d. 114
po č. d. 118, č. d. 179, 188, 189, nové domy bez popisných čísel v danom úseku, Dom
smútku a chatová oblasť v okolí vodohospodárskeho podniku.

Podrobné informácie sú v tomto súbore (pozor, má 4 strany):


 

Obec hýľov hľadá prevádzkového pracovníka na obsluhu a údržbu vodovodnej siete v obci Hýľov, viac je v tomto dokumente:

VZN 1/2017 o verejnom vodovode je v tomto súbore:

 

Zverejňujeme zámer priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk:

Vyhľadávanie

Počasie online